Navigácia

 • Výsledková listina prijímacích skúšok - 14. a 17.máj 2018

 • NAŠE ÚSPECHY V ATLETIKE

       Žiaci Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach úspešne reprezentovali našu školu v okresných a krajských kolách v atletike. Najväčšie úspechy sme dosiahli na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v atletike, ktoré s konali 2.5.2018 na atletickom štadióne Stavbár Nitra.

   

  2. miesto beh na 800m Martina Mrázová II.A

  3. miesto beh na 1500m Viktória Orolínová III.A

  3. miesto skok do výšky Viktória Orolínová III.A

  4. miesto beh na 400m Adam Rumanko V.A

  5. miesto beh na 400 m Martina Bednárová IV.A

  V súťaži Majstrovstiev okresu Zlaté Moravce sme dosiahli tiež výborné umiestnenia:

  1. miesto beh na 400m Adam Rumanko V.A

  1. miesto  beh na 800m Martina Mrázová II.A

  1. miesto beh na 1500m Viktória Orolínová II.A

  1. miesto skok do výšky Viktória Orolínová II.A

  1. miesto beh na 400 m Martina Bednárová IV.A

  2. miesto skok do výšky  Ján Bárta III.C

  2. miesto beh na 100 m Erik Kováč IV.A

  2. miesto beh na 800 m Matúš Bednár IV.A

  2. miesto beh na 200 m Samuel Pavlov V.A

  2. miesto beh na 400m Hana Melišková II.A

  3. miesto beh na 400m Adam Gubo V.A

  3. miesto skok do diaľky Adam Gubo V.A

  3. miesto vrh guľou Monika Mientusová IV.B

  GRATULUJEME !!!

   

 • Orientačný beh

  .    Dňa 3.5.2018 zorganizovalo z poverenia OÚ Nitra odbor školstva CVČ Zlaté Moravce a Klub orientačného behu Topoľčianky Majstrovstvá okresu v orientačnom behu žiakov a žiačok SŠ. Podujatie sa uskutočnilo v Meststkom parku v Zlatých Moravciach.

   

  V kategórii jednotlivci sme získali:

   

  2. miesto Viktória Kriváneková I.A   

  3. miesto Martina Mrázová II.A       

  3. miesto Matúš Bednár IV.A

   

  V kategórii družstvá sme získali:

   

  2.miesto A družstvo žiačok: Martina Mrázová II.A, Hana Melišková II.A, Martina Bednárová IV.A, Viktória Orolínová III.A         

  3. miesto B družstvo žiačok: Viktória Kriváneková I.A, Natália Valašíková I.B, Zuzana Chrenová I.B, Sabina Korcová V.A

  2.miesto družstvo žiakov: Matúš Bednár IV.A, Adam Rumanko V.A, Jakub Fazekaš IV.A, Martin Červený III.C

   

       Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v orientačnom behu sa konali 9.5.2018 v Nitre. Umiestnili sme sa na 4. mieste - družstvo žiačok a 5. mieste - družstvo žiakov.

   

  GRATULUJEME !!!

   

 • ÚSMEV AKO DAR

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola rozhodla pomôcť Spoločnosti Úsmev ako dar a zapojila sa do celoslovenskej finančnej zbierky s názovom „Deň úsmevu“. Štyri dvojice žiakov IV.A a IV. B triedy od 08.00 hod. vyrazili do ulíc mesta vyzbrojení pokladničkami, tričkami i nalepovacími srdiečkami, ktorými obdarovali ľudí prispievajúcich na aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na pomoc rodinám v kríze ako aj na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

  Spolu vyzbierali 160,80 €.

 • MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2018

  Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 9 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct, do ktorej sa školy už po 13. rok zapájajú prezenčnou formou.MDE-2018 organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou MDE-2018 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

 • ÚSPECH JURAJA DEKANA V CELOŠTÁTNOM KOLE  STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

  V dňoch 25. 04. – 27. 04. 2018 sa na Žilinskej univerzite uskutočnil 40. ročník celoštátnej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Nitriansky kraj a našu školu reprezentoval žiak Juraj Dekan zo IV. B, ktorý  v odbore 01 – Problematika voľného času, získal výborné   III. miesto. Je to veľký úspech! Jurajovi gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • STAVANIE MÁJA

  Máj, máj, máj zelený, pod okienkom sadený. Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripomenuli krásnu tradíciu našich predkov - stavanie mája, ktorý predstavuje symbol života. Ďakujeme všetkým za účasť .....

 • IT FITNESS TEST 2018

  Už šiesty rok si môžete overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť vašich schopností a zručností. Získate tak celkom dobrý prehľad o vašich schopnostiach.

       Čo získam tým, že sa otestujem?

        • hodnotenie úrovne svojich vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti 
          testovania IT zručností. Test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vaše 
          vedomosti ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a prakticky.

        • certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa,

        • môžete sa porovnať so svojimi kolegami, či spolužiakmi,

        • zviditeľniť seba či svoju školu tým, že súťažíte o rôzne zaujímavé ceny.

 • „JAZYKOVÝ KVET 2018“ - KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLO - Nitra

  V piatok, 13.apríla 2018, nás Nitra privítala upršaným počasím, ale pre našu školu to bol aj tak veľmi úspešný deň. V nitrianskom kultúrnom centre na Zobore sa konalo krajské finálové kolo jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2018“. Našu školu reprezentovali dve žiačky úspešné zo semifinálového kola :

  Monika VARHOLÍKOVÁ – 1.A trieda

  Jej vlastná tvorba s názvom „Galaxy traveler“ zabodovala - obsadila 1.miesto vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola.

  Paulína Božgaiová – 2.A trieda

  Báseň s názvom „The Dreams“ bola takisto úspešná, a Paulína obsadila 2.miesto vo svojej kategórii.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Monike želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

   

 • STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – KRAJSKÉ KOLO

     Dňa 05.  04.  2018 sa  uskutočnil 40. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Žiaci našej školy  – Lenka Judinová – IV. A, Jana Ivanová, Adriana Krajčiová, Kristína Hučková, Dávid Makáň – III. A a Juraj Dekan zo IV. B obhajovali svoje práce pred odbornými komisiami.

    Juraj Dekan získal svojou prácou „YouTube – moje hobby“ (odbor 01 Problematika voľného času, konzultantka práce Mgr. Anna Szoboňová) výborné 2. miestopostupuje do celoštátneho kola. Dávid Makáň získal svojou prácou „Digitálna fotografia“ (odbor 01 Problematika voľného času - konzultantka práce Mgr. Mária Füleová) 3. miesto.

  Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu školy a Jurajovi Dekanovi  držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční na konci apríli v priestoroch Žilinskej univerzity.

   

 • Majstrovstvá okresu vo volejbale

  Dňa 21. 03. 2018 sa konali Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov stredných škôl. Na tomto turnaji sme vyhrali všetky zápasy: OA – SOŠaS 2:0, OA - SOŠ-T 2:0, OA – GJK 2:0,

  OA - SOŠ-P 2:1. Výborným výkonom sme získali 1. miesto a postup na Majstrovstvá kraja.

   

  Dňa 26. 03. 2018 sa konali Majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok stredných škôl. Prvý zápas sme vyhrali OA – SOŠaS 2:0 a v druhom zápase sme tesne prehrali OA - GJK 1:2. Na tomto turnaji sme obsadili pekné 2. miesto.

   

  Všetkým našim volejbalovým reprezentantom školy gratulujeme.

 • Medzinárodný veľtrh fiktívnych firiem PRAHA

  V dňoch 21. 03. – 23. 03. 2018 sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili na 24. medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem v Prahe. Žiaci medzi sebou obchodovali, vymieňali si skúsenosti a kontakty a zároveň boli hodnotení odbornou porotou. Firmu prezentovali na pódiu v slovenskom a anglickom jazyku. Juraj Dekan zaspieval v slovenskom ľudovom kroji slovenskú ľudovú pieseň a zožal obrovský potlesk.

  Medzinárodného veľtrhu sa zúčastnilo 110 fiktívnych firiem z Rakúska, Belgicka, Talianska, Rumunska, Španielska, Slovenska a Čiech. V tak silnej konkurencii si naši žiaci okrem medzinárodných kontaktov domov priniesli krásne umiestnenia v týchto súťažných kategóriách:

  • 2. miesto najkrajší katalóg veľtrhu
  • 3. miesto najkrajší stánok veľtrhu
  • 2. miesto najlepšia firma veľtrhu
  • 1. miesto najlepší obchodník veľtrhu

  Zúčastneným žiakom: IV. A: Lenka Judínová, Jana Minárová, Monika Danková,

  IV. B: Juraj Dekan, Jakub Adamec, Erik Kováč, srdečne blahoželáme za dosiahnutý úspech a úspešné reprezentovanie nielen firmy, ale aj celej školy.

 • TVORIVÉ DIELNE V I. A

     V rámci občianskej výchovy sa v I. A triede uskutočnili tvorivé dielne. Viedla ich pani Eva Velty, ktorá sa venuje maľovaniu ľudových ornamentov.  Na začiatku nás p. Velty oboznámila s tým, ako vznikli ľudové ornamenty,  ako sa rozdeľujú, aká je kompozícia ornamentu a predstavila nám  v krátkosti svoju tvorbu. No a potom  nám viedla pri našej tvorbe. Vysvetlila nám  možnosť prenosu vzoru ornamentu na tričká,  ktoré sme si všetci priniesli. Vysvetlila nám základy maľby tenkým štetcom a nanášanie farby. Výsledkom boli tričká s ľudovým ornamentom, v ktorých  sa vám určite všetci predstavíme.

 • Svetový deň vody 2018

  Žiaci našej školy si vo štvrtok 22.marca pripomenuli Svetový deň vody prednáškami, besedami a väčšina aj modrým oblečením. V rámci tohtoročnej témy PRÍRODA PRE VODU sme skúmali, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu. Zdôraznili sme si najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

 • Rekonštrukcia učebne administratívy a korešpondencie

  Koncom februára 2018 bola dokončená čiastočná rekonštrukcia učebne administratívy a korešpondencie.  V miestnosti sa  kompletne vymenili  podlahy a všetky pracovné stoly. V súčasnosti sa nachádzajú na pracovných stoloch len monitory s klávesnicami, čím sa vytvoril väčší pracovný priestor pre žiakov. Okrem toho  bolo doplnených 5 pracovných staníc, čo predstavuje celkovo 25 Pc jednotiek.

  Čiastočná modernizácia učebne ADK  by mala viesť žiakov a učiteľov k modernému spôsobu vzdelávania a motivovať ich k podávaniu lepších výkonov pri štúdiu. 

 • ŠKOLSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

  Stredoškolská odborná činnosť  je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Jej hlavnou úlohou je podporovať cieľavedomú prácu žiakov, ich tvorivé myslenie, schopnosti, rozvíjať ich záujem a kreativitu. Je jednou z najväčších postupových súťaží, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      V tomto školskom roku sa do SOČ zapojilo celkom 6 žiakov:

  1. Lenka Judinová,  IV. A;  názov práce „Akú známku dostanem" odbor č. 17  Pedagogika, psychológia, sociológia,  konzultantka – p. učit. Henrieta Šabíková;                                                                                                  2. Juraj Dekan,   IV. B;nadviazal  na svoju prácu z minulého roku, ktorou získal  III. miesto v kraj-skom kole SOČnázov práce  YouTube – moje hobby, č. odboru 01 Problematika voľného času, konzul-tantka  p. učit. Anna Szoboňová;                                                                                                                        3.  Kristína Hučková,  III. A;   názov práce Kvetinový gróf – Štefan Ambrózy-Migazzi, odbor 13 Histó-ria, filozofia, právne vedy, konzultantka p. učit. Daniela Jesenská;                                                                                     4. Adriana Krajčiová, Jana Ivanová, III. A; názov práce  Spoločenská hra Mactivity,  odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, konzultantka  p.  učit. Henrieta Šabíková;                                     5. Dávid Makáň, III. A;  názov práce Digitálna fotografia,  odbor 01 Problematika voľného času,  konzul- tantka p. učit. Mária Füleová.

      Hodnotiaca komisia v zložení: Ing. Ľudmila Kelemenová, Mgr. Alena Kadlecová, Mgr. Jana Pacherová a Mgr. Anna Szoboňová pochválila súťažiacich za výborne pripravené obhajoby prác a odporučila všetky práce na postup do krajského kola. Súťažiacim ďakujeme za úsilie, ktoré vynaložili pri tvorbe  a obhajobe prác a budeme im držať palce v krajskom kole.

   

   

   

   

 • Ocenenie našich úspešných EXPERTov

  Ešte pred odchodom na jarné prázdniny sme ocenili našich mimoriadne úspešných študentov v súťaži EXPERT, vďaka ktorým sa naša škola zaradila medzi najúspešnejšie stredné školy v tomto ročníku. Najlepší získali knihy v anglickom jazyku, rôzne spoločenské hry a diplomy. Do Siene slávy tejto súťaže, v ktorej sú len tí najlepší, sa dostala Lenka Judinová. Ešte raz gratulujeme!

 • SEMIFINÁLE - JAZYKOVÝ KVET 2018

  Dňa 1.3.2018 sa v nitrianskom kultúrnom centre na Zobore konalo semifinálové kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET. Našu školu reprezentovali 3 žiačky :

  Laura MIHALÍKOVÁ - I.A trieda - kategória Poézia a Próza AJ, vlastná tvorba

  Monika VARHOLÍKOVÁ - I.A trieda - kategória Poézia a Próza AJ, vlastná tvorba

  Paulína BOŽGAIOVÁ - II.A trieda - kategória Poézia a Próza AJ, prevzatá tvorba

  Všetky naše žiačky boli úspešné a postúpili do finálového kola. Odborná porota vyzdvihla ich vysokú jazykovú úroveň a pekný prejav.

  Ďakujeme za odvahu a úspešnú reprezentáciu našej školy.

  Veľa šťastia vo finálovom kole !

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

       21. február je od roku 1999 vyhlásený organizáciou UNESCO za Medzinárodný deň materinského jazyka.

       V tento deň si pripomíname dôležitosť slovenského jazyka, ktorému sa hovorí aj „esperanto“ slovanských jazykov. Hoci aj dnes robí slovenčina niektorým ľuďom problémy, musíme si uvedomiť, že práve jazyk je nástrojom na zachovanie zvykov, tradícií, kultúry a identity celého slovenského národa.

       Na našej škole sa pri tejto príležitosti uskutočnila súťaž, ktorú absolvovali dvaja zástupcovia každej triedy ročníkov jeden až štyri. Súťaž bola trojkolová – precvičenie si pravopisu, vedomostný test, tvorba vlastného textu.

       Celkové umiestnenie:                                                                 počet bodov

       1. miesto  III.A – Homolová, Krajčiová                                  65 bodov

   

       2. miesto   II. A – Božgaiová, Zbonková                                 59 bodov

                        IV. A – Minárová J., Judinová Lucia                     59 bodov

                        IV. C – Pravdová, Fraňová M.                                59 bodov

   

       3. miesto     I. A – Varholíková, Mišurová                               55 bodov

   

       Celá akcia sa niesla v príjemnej tvorivej atmosfére. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

strana:

Novinky

Fotogaléria