Navigácia

 • Deň otvorených dverí 2018 26.11. -   14.12. 2018

 • O PROJEKTE : Na nový level

   

  Svet technológií sa neustála posúva dopredu a ak chceme byť na tento svet pripravení, bez vyskúšania si týchto technologických noviniek to nie je bohužiaľ možné. Týka sa to aj vzdelávania. Moderných a kvalitne vybavených učební nikdy nie je dosť, a preto sa spoločnosť MB TECH BB s.r.o. pod hlavičkou Školská technika rozhodla pomôcť k lepšiemu vzdelaniu a darovať interaktívnu učebňu až 3 školám na Slovensku.

  Do hlasovania o interaktívnu učebňu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky od 26. septembra až do 31. decembra 2018 a počas celého trvania súťaže.

  Hlasovať môžu všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) prostredníctvom hlasovacieho formulára

  3 školy s najvyšším počtom hlasov (1 v každej časti Slovenska) získa novú interaktívnu učebňu v hodnote až 7 000 €. Pre všetkých hlasujúcich je pripravených vyše 100 vecných cien.

  Milí kolegovia, študenti a priatelia školy, zahlasujte aj vy za našu školu (v tvare "Obchodná akadémia, Zlaté Moravce"). Srdečná vďaka. https://nanovylevel.sk

   

 • Návšteva moravskej metropoly Brno

  Dňa 12. 12. 2018 triedy I. B, III. A, III. B, IV. A a IV. B, navštívili centrum  mesta Brno, kde sa nachádzajú krásne vianočné trhy. Zároveň sme sa oboznámili s históriou tejto moravskej metropoly. 

 • Naši žiaci v bani Seegrotte a vo Viedni

  Dňa 10.12.2018 sa žiaci druhého, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili kultúrno -poznávacej exkurzie v hlavnom meste Rakúska. Prvou zastávkou bola priehliadka jaskyne - bane Seegrotte Hinterbruhl. V roku 1912 po odstrele vo vtedajšej sadrovej baní natieklo do chodieb a štôlní, pod veľkým tlakom neuverteľné množstvo vody. Prienikom vody sa vytvorilo obrovské jazero, ktoré je dnes najväčším podzemným jazerom v Európe. Má tri pramene, ale žiadny odtok. Preto sa denne musí vyčerpať až 60 000 l vody. Počas druhej svetovej vojny bola baňa zabavená armádou. Továreň Heinkel využívala dlhé chodby na výrobu lietadiel. V súčastnosti patrí baňa medzi obľúbené turistické atrakcie.

  Záver exkurzie sme strávili na neodmysliteľných vianočných trhoch, kde sme si vychutnali nádhernú atmosféru spojenú  s ochutnávkou punču.  

  Spokojní a príjemne unavení sme strávili deň plný zážitkov.

 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Viedeň

  Dňa 6. 12. 2018 sa žiaci IV. A triedy -  bilingválneho štúdia,  zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem vo Viedni. Cieľom veľtrhu bolo úspešne reprezentovať školu a vlastnú cvičnú firmu, ktorou je Milky, s. r. o. Predmetom činnosti firmy je výroba , propagácia a predaj tradičných slovenských mliečnych výrobkov. Na veľtrhu žiaci uzatvárali obchody, nadväzovali kontakty, vymieňali si skúsenosti v anglickom jazyku. Silnou motiváciou žiakov bolo úspešne uspieť v hlavnej súťažnej kategórii - najlepší obchodník veľtrhu. V silnej konkurencii 56 zahraničných cvičných firiem z Talianska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky naši žiaci zvíťazili a získali 1. miesto. Z úspechu našich žiakov sa veľmi tešíme a srdečne im blahoželáme!

 • Mikuláš 2018

  Dňa 6. 12. 2018 sme na našej škole už tradične privítali Mikuláša. Žiakom rozdal sladkosti a otvoril slávnostnú prípravu na vianočnú akadémiu. 

 • Návšteva muzikálu na Novej scéne v Bratislave

  Dňa 5.decenbra navštívili žiaci I.B, III.A,III.B, IV.A, a V.B triedy Bratislavu, kde si pozreli muzikál Boyband na Novej scéne. Je to predstavenie o vzniku a živote chlapčenskej skupiny. Šou  plná vtipu, známych hitov a špičkových choreografií nás uchvátila a odniesli sme si silné emócie.

 • Kontraktačný veľtrh cvičných firiem Sereď

  Dňa 05. 12. 2018 sa žiaci IV. B triedy zúčastnili 5. kontraktačného veľtrhu cvičných firiem v Seredi, s firmou SWEET  ROAD, s. r. o. Predmetom  činnosti firmy je nákup a predaj zdravých cukroviniek. V silnej konkurencii zúčastnených cvičných firiem sme úspešne reprezentovali našu školu a získali 1. miesto v kategórii najlepší katalóg veľtrhu. Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Vyhodnotenie INFORMATICKEJ súťaže iBOBOR 2018/2019

  Gratulujeme !

 • Olympiáda v anglickom jazyku 2018/19

  Dňa 21.11. 2018 sa v našej škole uskutočnila olympiáda v angl. jazyku v kategórii 2C1. Do olympiády sa zapojili najlepší študenti  jednotlivých tried BOA. Najúspešnejšou sa stala žiačka z V.A triedy Lenka Judinová, ktorá postúpila do krajského kola v Nitre. Žiačke prajeme veľa úspechov!

 • Prednáška o výchove k manželstvu a rodičovstvu

  V rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia v rodine na roky 2014-2019, sa žiaci IV.A,B,C triedy 20. 11. 2018 zúčastnili prednášky kpt. Mgr. Evy Čakajdovej a kpt. Ivety Matejovej pod názvom „Domáce násilie v rodine.“

 • Ťaháme za rovnakú stužku - kampaň boja proti AIDS

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 12. ročníka kampane "Červené stužky", ktorá prebiehala v čase od 1.septembra do 1.decembra. Deti a mladí ľudia predstavujú najviac zraniteľnú skupinu vo vzťahu k rôznym negatívnym dravotným a sociálnym javom. Preto našim cieľom bolo zvýšiť informovanosť žiakov o HIV/AIDS, o možnostiach prevencie pred nákazou a zapojiť ich do rôznych aktivít súvisiacich s danou problematikou. 

  Zrealizované aktivity :

  Aktivita č.1 : zhotovenie centrálneho informačného panelu "Červené stužky" vo vestibule školy a umiestenie plagátu kampane.

  Aktivita č. 2: výtvarná súťaž na tému : Logo pre Červené stužky.

  Aktivita č. 3: beseda a premietanie DVD "IN YOUR FACE" žiakom prvých ročníkov.

  Aktivita č.4: športový turnaj  žiakov školy.

  Aktivita č.5: tvorba a nosenie červených stužiek na znak solidarity proti tejtio zákernej chorobe.

  Aktivita č.6 : vytvorenie živej červenej stužky našimi žiakmi na nádvorí školy.

   

   

   

 • E-testovanie JESEŇ 2018 AKTUÁLNE

  V období od 26.  septembra do 29. októbra 2018 mali školy možnosť testovať žiakov elektronickou formou.Do e-testovania JESEŇ 2018 sa zapojilo spolu 550 škôl, z toho 150 stredných a 400 základných škôl. V systéme e-Test sa otestovalo vyše  28 000 žiakov a celkom bolo zrealizovaných takmer 46 000 elektronických testov.  Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!

 • Deň boja za slobodu a demokraciu

  17. november je známy ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli udalosti novembrových dní krátkou prezentáciou a oprášili sme si vedomosti o Slovensku zaujímavým kvízom. Nechýbal ani tradičný volejbalový zápas medzi triedami, ktorého víťazom sa stala IV.C. Blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť na tomto podujatí.

   

 • Prezentácia filmu "In Your Face" - v rámci kampane Červené stužky

  V dňoch 13. a 14.11.2018  bol žiakom prvých ročníkov premietnutý film "in Your Face" so slovenskými titulkami, ktorý prezentoval prednášku ohľadom pohlavných chorôb a AIDS. Na záver prednášky žiaci spoločne diskutovali o filme a problémoch mladých ľudí.

 • Mladý prekladateľ už šiestykrát

  Dňa 9. 11. 2018 sa v Akropole UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2018. Súťaž MP je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa, konfrontovať si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti s kolegami z iných škôl a preukázať prekladateľskými riešeniami svoju kreativitu a invenčnosť. Do súťaže sa tento rok zapojili študenti Nitrianskeho, Trnavského a po prvýkrát aj Trenčianskeho kraja.

  Mladý prekladateľ 2018 ponúkol súťaž v preklade v šiestich kategóriách: preklad textu zo španielčiny, francúzštiny, ruštiny, nemčiny, angličtiny a preklad titulkov z angličtiny do slovenčiny. Teší nás, že sme opäť zaznamenali zvýšený počet záujemcov - porota dostala až 406 prekladov z 32 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník 100 študentov z 13 škôl, 4. ročník 172 zo 14 škôl, 5. ročník 305 prekladov z 20 škôl).

  Slávnostné zhromaždenie privítala dekanka FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. a vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre Mgr. Emília Perez, PhD.

  Odborné komisie zastúpené Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Lenkou Michelčíkovou (FJ, výsledky vyhlásené Mgr. Jankou Ukušovou), Dr. Andrejom Zahorákom (RJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ, ceny odovzdané Dr. Beátou Ďuračkovou) a Dr. Emíliou Perez (titulkovanie z AJ) sa zhodli na tom, že každým rokom narastá nielen záujem o MP zo strany študentov a pedagógov, ale aj kvalita odovzdaných prekladov – prekladateľské riešenia študentov sú z roka na rok kreatívnejšie a premyslenejšie.

  Vzhľadom na počet prijatých prekladov sme na slávnostné vyhlásenie výsledkov pozvali tento rok iba najlepších mladých prekladateľov a ich pedagógov. Po slávnostnom úvode a odovzdaní cien sme s nimi diskutovali o problémoch a úskaliach prekladu na prekladateľských workshopoch. Pravdepodobne najatraktívnejšou súčasťou akcie bola prehliadka tlmočníckych a jazykových laboratórií na Štefánikovej ul., v ktorých Katedra translatológie FF UKF v Nitre pod logom EMT pripravuje budúcich prekladateľov a tlmočníkov.

  Medzi najúspšnejšie preklady sa dostali aj texty našich žiakov, žiačka Lenka Judinová a Monika Varholíková.

 • 1. MIESTO NA MAJSTROVSTVÁCH OKRESU VO FLORBALE

  Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola vo florbale, ktoré sa konalo na

  SOS- polytechnickej v Zlatých Moravciach dňa 8.11.2018. Predviedli sme dobré výkony, ale v silnej konkurencii to stačilo len na 5. miesto

  Naše žiačky súťažili dňa 09.11.2018 na GJK v Zlatých Moravciach. Obsadili 1.miesto a postúpili na Majstrovstvá kraja, ktoré sa budú konať v Nových Zámkoch.

  Gratulujeme našim žiakom za predvedené výkony!

 • Štatistické vyhodnotenie súťaže IBOBOR 2018/19

 • Vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže LOGO pre červené stužky

  V mesiaci októbri sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže stredných škôl na tému : Logo pre červené stužky. Základnou podmienkou súťaže bola práca veľkosti A5 alebo A6, ktorá graficky vyjadrovala zameranie kampane. Súťažné práce nespĺňajúce kritéria boli zo súťaže vyradené.

   

  Výsledky súťaže : 1.miesto Simona Čuchtová zo IV. triedy

                                2.miesto Viktor Határ z II.triedy

                                3.miesto Renáta Grunerová z V. triedy

  Víťazné práce sa zúčastnia celoslovenského kola v Žiline. Držíme palce.

 • Celoslovenské finále olympiády o Európskej únii

  V piatok 09. 11. 2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnilo finále Olympiády o Európskej únii pre študentov stredných škôl. Do finále sa z celkového počtu 219 zapojených škôl prebojovalo 10 tímov a medzi nimi i obidva naše tímy.

  Olympiáda sa konala za podpory poslancov Európskeho parlamentu Moniky Beňovej, Jany Žitňanskej, Ivana Štefanca, zástupcu Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionýza Hochela. Po úvodných slovách dekana fakulty a prítomných europoslancov sa začala samotná súťaž, ktorá mala dve kolá. Hoci sa náš 1. tím - L. Judinová, M. Šabová, D. Makáň - umiestnil na 3. mieste, hlavné ceny – návštevu EP  v Štrasburgu a Bruseli si neodniesli, pretože na druhom mieste sa umiestnili dve školy, ktoré mali rovnaký počet bodov a na návštevu europarlamentu mohli cestovať iba tri tímy. Náš druhý tím získal 6. miesto. Súťažiacim ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

strana:

Novinky

Fotogaléria