Navigácia

 • Služby počas letných prázdnin 2018

 • OZNAM

  PRE BUDÚCICH PRVÁKOV A ICH RODIČOV

  Od 01. 09 .2018 otvoríme:

  * 1 triedu št. odbor 6317 M  74 obchodná akadémia bilingválne štúdium

  * 1 triedu št. odbor 6317 M obchodná akadémia

   

 • OZNAM

  Dňa 19.6.2018 sa žiaci našej školy zúčastnia anglického divadla The Heroes, ktoré sa uskutoční v divadelnej sále MSKŠ Zlaté Moravce.

  Divadelné predstavenie začína o 12.00 hod., po skončení divadelného predstavenia končí aj vyučovanie.

 • „Deň ľudí so svalovou dystrofiou“

  8. jún je vyhlásený za „Deň ľudí so svalovou dystrofiou“, kedy Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku zorganizovala už 18.ročník verejnej zbierky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí postihnutých touto chorobou.

  Naša škola sa zapojila do zbierky formou SMS alebo finančným príspevkom. Tri dvojice žiakov z III.A a III.B triedy vyberali príspevky priamo v meste.

 • JAZYKOVÝ KVET 2018 – CELOSLOVENSKÉ FINÁLE – Nitra

  Dňa 1.6.2018 sme ukončili našu úspešnú cestu v súťaži Jazykový kvet 2018. Naša žiačka, Monika VARHOLÍKOVÁ, svojou básňou Galaxy Traveler zaujala odbornú porotu celoslovenského finále a obsadila krásne 1.miesto v kategórii Anglická próza a poézia – vlastná tvorba.

  Monike gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme jej aj naďalej veľa úspechov.

 • NAŠE ÚSPECHY V ATLETIKE

       Žiaci Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach úspešne reprezentovali našu školu v okresných a krajských kolách v atletike. Najväčšie úspechy sme dosiahli na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v atletike, ktoré s konali 2.5.2018 na atletickom štadióne Stavbár Nitra.

   

  2. miesto beh na 800m Martina Mrázová II.A

  3. miesto beh na 1500m Viktória Orolínová III.A

  3. miesto skok do výšky Viktória Orolínová III.A

  4. miesto beh na 400m Adam Rumanko V.A

  5. miesto beh na 400 m Martina Bednárová IV.A

  V súťaži Majstrovstiev okresu Zlaté Moravce sme dosiahli tiež výborné umiestnenia:

  1. miesto beh na 400m Adam Rumanko V.A

  1. miesto  beh na 800m Martina Mrázová II.A

  1. miesto beh na 1500m Viktória Orolínová II.A

  1. miesto skok do výšky Viktória Orolínová II.A

  1. miesto beh na 400 m Martina Bednárová IV.A

  2. miesto skok do výšky  Ján Bárta III.C

  2. miesto beh na 100 m Erik Kováč IV.A

  2. miesto beh na 800 m Matúš Bednár IV.A

  2. miesto beh na 200 m Samuel Pavlov V.A

  2. miesto beh na 400m Hana Melišková II.A

  3. miesto beh na 400m Adam Gubo V.A

  3. miesto skok do diaľky Adam Gubo V.A

  3. miesto vrh guľou Monika Mientusová IV.B

  GRATULUJEME !!!

   

 • Orientačný beh

  .    Dňa 3.5.2018 zorganizovalo z poverenia OÚ Nitra odbor školstva CVČ Zlaté Moravce a Klub orientačného behu Topoľčianky Majstrovstvá okresu v orientačnom behu žiakov a žiačok SŠ. Podujatie sa uskutočnilo v Meststkom parku v Zlatých Moravciach.

   

  V kategórii jednotlivci sme získali:

   

  2. miesto Viktória Kriváneková I.A   

  3. miesto Martina Mrázová II.A       

  3. miesto Matúš Bednár IV.A

   

  V kategórii družstvá sme získali:

   

  2.miesto A družstvo žiačok: Martina Mrázová II.A, Hana Melišková II.A, Martina Bednárová IV.A, Viktória Orolínová III.A         

  3. miesto B družstvo žiačok: Viktória Kriváneková I.A, Natália Valašíková I.B, Zuzana Chrenová I.B, Sabina Korcová V.A

  2.miesto družstvo žiakov: Matúš Bednár IV.A, Adam Rumanko V.A, Jakub Fazekaš IV.A, Martin Červený III.C

   

       Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v orientačnom behu sa konali 9.5.2018 v Nitre. Umiestnili sme sa na 4. mieste - družstvo žiačok a 5. mieste - družstvo žiakov.

   

  GRATULUJEME !!!

   

 • ÚSMEV AKO DAR

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola rozhodla pomôcť Spoločnosti Úsmev ako dar a zapojila sa do celoslovenskej finančnej zbierky s názovom „Deň úsmevu“. Štyri dvojice žiakov IV.A a IV. B triedy od 08.00 hod. vyrazili do ulíc mesta vyzbrojení pokladničkami, tričkami i nalepovacími srdiečkami, ktorými obdarovali ľudí prispievajúcich na aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na pomoc rodinám v kríze ako aj na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

  Spolu vyzbierali 160,80 €.

 • MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2018

  Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 9 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct, do ktorej sa školy už po 13. rok zapájajú prezenčnou formou.MDE-2018 organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou MDE-2018 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

 • ÚSPECH JURAJA DEKANA V CELOŠTÁTNOM KOLE  STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

  V dňoch 25. 04. – 27. 04. 2018 sa na Žilinskej univerzite uskutočnil 40. ročník celoštátnej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Nitriansky kraj a našu školu reprezentoval žiak Juraj Dekan zo IV. B, ktorý  v odbore 01 – Problematika voľného času, získal výborné   III. miesto. Je to veľký úspech! Jurajovi gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • STAVANIE MÁJA

  Máj, máj, máj zelený, pod okienkom sadený. Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripomenuli krásnu tradíciu našich predkov - stavanie mája, ktorý predstavuje symbol života. Ďakujeme všetkým za účasť .....

 • IT FITNESS TEST 2018

  Už šiesty rok si môžete overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť vašich schopností a zručností. Získate tak celkom dobrý prehľad o vašich schopnostiach.

       Čo získam tým, že sa otestujem?

        • hodnotenie úrovne svojich vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti 
          testovania IT zručností. Test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vaše 
          vedomosti ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a prakticky.

        • certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa,

        • môžete sa porovnať so svojimi kolegami, či spolužiakmi,

        • zviditeľniť seba či svoju školu tým, že súťažíte o rôzne zaujímavé ceny.

 • „JAZYKOVÝ KVET 2018“ - KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLO - Nitra

  V piatok, 13.apríla 2018, nás Nitra privítala upršaným počasím, ale pre našu školu to bol aj tak veľmi úspešný deň. V nitrianskom kultúrnom centre na Zobore sa konalo krajské finálové kolo jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2018“. Našu školu reprezentovali dve žiačky úspešné zo semifinálového kola :

  Monika VARHOLÍKOVÁ – 1.A trieda

  Jej vlastná tvorba s názvom „Galaxy traveler“ zabodovala - obsadila 1.miesto vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola.

  Paulína Božgaiová – 2.A trieda

  Báseň s názvom „The Dreams“ bola takisto úspešná, a Paulína obsadila 2.miesto vo svojej kategórii.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Monike želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

   

 • STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – KRAJSKÉ KOLO

     Dňa 05.  04.  2018 sa  uskutočnil 40. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Žiaci našej školy  – Lenka Judinová – IV. A, Jana Ivanová, Adriana Krajčiová, Kristína Hučková, Dávid Makáň – III. A a Juraj Dekan zo IV. B obhajovali svoje práce pred odbornými komisiami.

    Juraj Dekan získal svojou prácou „YouTube – moje hobby“ (odbor 01 Problematika voľného času, konzultantka práce Mgr. Anna Szoboňová) výborné 2. miestopostupuje do celoštátneho kola. Dávid Makáň získal svojou prácou „Digitálna fotografia“ (odbor 01 Problematika voľného času - konzultantka práce Mgr. Mária Füleová) 3. miesto.

  Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu školy a Jurajovi Dekanovi  držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční na konci apríli v priestoroch Žilinskej univerzity.

   

 • Majstrovstvá okresu vo volejbale

  Dňa 21. 03. 2018 sa konali Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov stredných škôl. Na tomto turnaji sme vyhrali všetky zápasy: OA – SOŠaS 2:0, OA - SOŠ-T 2:0, OA – GJK 2:0,

  OA - SOŠ-P 2:1. Výborným výkonom sme získali 1. miesto a postup na Majstrovstvá kraja.

   

  Dňa 26. 03. 2018 sa konali Majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok stredných škôl. Prvý zápas sme vyhrali OA – SOŠaS 2:0 a v druhom zápase sme tesne prehrali OA - GJK 1:2. Na tomto turnaji sme obsadili pekné 2. miesto.

   

  Všetkým našim volejbalovým reprezentantom školy gratulujeme.

 • Medzinárodný veľtrh fiktívnych firiem PRAHA

  V dňoch 21. 03. – 23. 03. 2018 sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili na 24. medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem v Prahe. Žiaci medzi sebou obchodovali, vymieňali si skúsenosti a kontakty a zároveň boli hodnotení odbornou porotou. Firmu prezentovali na pódiu v slovenskom a anglickom jazyku. Juraj Dekan zaspieval v slovenskom ľudovom kroji slovenskú ľudovú pieseň a zožal obrovský potlesk.

  Medzinárodného veľtrhu sa zúčastnilo 110 fiktívnych firiem z Rakúska, Belgicka, Talianska, Rumunska, Španielska, Slovenska a Čiech. V tak silnej konkurencii si naši žiaci okrem medzinárodných kontaktov domov priniesli krásne umiestnenia v týchto súťažných kategóriách:

  • 2. miesto najkrajší katalóg veľtrhu
  • 3. miesto najkrajší stánok veľtrhu
  • 2. miesto najlepšia firma veľtrhu
  • 1. miesto najlepší obchodník veľtrhu

  Zúčastneným žiakom: IV. A: Lenka Judínová, Jana Minárová, Monika Danková,

  IV. B: Juraj Dekan, Jakub Adamec, Erik Kováč, srdečne blahoželáme za dosiahnutý úspech a úspešné reprezentovanie nielen firmy, ale aj celej školy.

 • TVORIVÉ DIELNE V I. A

     V rámci občianskej výchovy sa v I. A triede uskutočnili tvorivé dielne. Viedla ich pani Eva Velty, ktorá sa venuje maľovaniu ľudových ornamentov.  Na začiatku nás p. Velty oboznámila s tým, ako vznikli ľudové ornamenty,  ako sa rozdeľujú, aká je kompozícia ornamentu a predstavila nám  v krátkosti svoju tvorbu. No a potom  nám viedla pri našej tvorbe. Vysvetlila nám  možnosť prenosu vzoru ornamentu na tričká,  ktoré sme si všetci priniesli. Vysvetlila nám základy maľby tenkým štetcom a nanášanie farby. Výsledkom boli tričká s ľudovým ornamentom, v ktorých  sa vám určite všetci predstavíme.

 • Svetový deň vody 2018

  Žiaci našej školy si vo štvrtok 22.marca pripomenuli Svetový deň vody prednáškami, besedami a väčšina aj modrým oblečením. V rámci tohtoročnej témy PRÍRODA PRE VODU sme skúmali, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu. Zdôraznili sme si najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

 • Rekonštrukcia učebne administratívy a korešpondencie

  Koncom februára 2018 bola dokončená čiastočná rekonštrukcia učebne administratívy a korešpondencie.  V miestnosti sa  kompletne vymenili  podlahy a všetky pracovné stoly. V súčasnosti sa nachádzajú na pracovných stoloch len monitory s klávesnicami, čím sa vytvoril väčší pracovný priestor pre žiakov. Okrem toho  bolo doplnených 5 pracovných staníc, čo predstavuje celkovo 25 Pc jednotiek.

  Čiastočná modernizácia učebne ADK  by mala viesť žiakov a učiteľov k modernému spôsobu vzdelávania a motivovať ich k podávaniu lepších výkonov pri štúdiu. 

strana:

Novinky

Fotogaléria