Navigácia

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

       21. február je od roku 1999 vyhlásený organizáciou UNESCO za Medzinárodný deň materinského jazyka.

       V tento deň si pripomíname dôležitosť slovenského jazyka, ktorému sa hovorí aj „esperanto“ slovanských jazykov. Hoci aj dnes robí slovenčina niektorým ľuďom problémy, musíme si uvedomiť, že práve jazyk je nástrojom na zachovanie zvykov, tradícií, kultúry a identity celého slovenského národa.

       Na našej škole sa pri tejto príležitosti uskutočnila súťaž, ktorú absolvovali dvaja zástupcovia každej triedy ročníkov jeden až štyri. Súťaž bola trojkolová – precvičenie si pravopisu, vedomostný test, tvorba vlastného textu.

       Celkové umiestnenie:                                                                 počet bodov

       1. miesto  III.A – Homolová, Krajčiová                                  65 bodov

   

       2. miesto   II. A – Božgaiová, Zbonková                                 59 bodov

                        IV. A – Minárová J., Judinová Lucia                     59 bodov

                        IV. C – Pravdová, Fraňová M.                                59 bodov

   

       3. miesto     I. A – Varholíková, Mišurová                               55 bodov

   

       Celá akcia sa niesla v príjemnej tvorivej atmosfére. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

 • Lyžiarsky kurz 2018

  Študenti  1. ročníka I.A a I.B triedy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho  kurzu v dňoch od 05.2.2018 – 09.2.2018.

   26 žiakov bolo ubytovaných v penzióne Limba Donovaly.

  Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch lyžiarskeho strediska PARK SNOW DONOVALY.

  Lyžiarsky kurz môžeme považovať za úspešný nielen preto, že sa všetci žiaci sa naučili lyžovať a zdokonalili sa v lyžovaní, ale aj preto, že nám stále vládla príjemná atmosféra, boli veľmi dobré snehové podmienky aj počasie.

 • Aktivity PK spoločenskovedných predmetov

       Dňa 07.02.2018 našu školu reprezentovala žiačka II. A triedy Paulína Božgaiová na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii B, ktorá je určená žiakom prvého a druhého ročníka stredných škôl. V konkurencii 30 účastníkov obsadila 4. miesto.

       Dňa 08.02.2018 sa žiačka III.A triedy Kristína Hučková zúčastnila krajského kola Olympiády ľudských práv. Svoje vedomosti si zmerali žiaci zo 45 škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.

       Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami a vzorne reprezentovali našu školu. Veríme, že v budúcom školskom roku budeme v týchto aktivitách pokračovať!

 • Veľtrh cvičných firiem, ŠAĽA

  Dňa 08. 02. 2018 sa uskutočnil 9. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy: trieda III. C – firma MILKY, s. r. o. a trieda IV. B – firma SWEET ROAD, s. r. o.

  Na túto prezentáciu si žiaci pripravili vlastný katalóg, vizitku, prezentáciu a stánok.  Počas celého dňa prebiehali prezentácie zúčastnených cvičných firiem na pódiu, firmy medzi sebou  nadväzovali obchodné kontakty a počas celej doby boli pod dozorom  poroty.

  Kontraktačný deň bol ukončený slávnostným vyhodnotením výsledkov a naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia: v kategórii najlepšia elektronická prezentácia – trieda IV. B získala prvé miesto. Ich firma SWEET ROAD, s. r. o. zároveň  získala aj cenu mesta Šaľa.

  Trieda III. C s firmou MILKY, s. r. o. získala cenu ACTEMIUM – ProCS, s. r. o. , ktorá hľadá tvorivých ľudí.

  Zúčastneným firmám srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých úspechov.

 • Majstrovstvá okresu v basketbale

  Naša škola organizovala majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl.

  Súťaže sa uskutočnili v dňoch 30.01.2018 – chlapci a 01.02.2018 – dievčatá.  Výsledky nás potešili, žiaci získali 3. miesto a žiačky – 1. miesto a zároveň si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja.

  Gratulujeme!

 • Vynikajúce výsledky našich žiakov v súťaži EXPERT

  Dňa 30. novembra 2017 85 žiakov našej školy riešilo zadania z dvoch vybraných tém v súťaži EXPERT. A nie, že sa len zúčastnili, ale obsadili v rámci Slovenska vynikajúce miesta  a dosiahli najlepšie výsledky v histórii riešenia tejto súťaže na našej škole:

  • podľa jednotlivých tém:

  DO YOU SPEAK ENGLISH?

  Judinová Lenka  IV. A       1. miesto SR

  Furdová Michaela V. A      2. miesto SR

  Judinová Lucia  IV. A        3. miesto SR

  Haspra Šimon  V. A             4. miesto SR

  Makáň Dávid   III. A          12. miesto SR

  MOZGOLAMY

  Makáň Dávid III. A        2. miesto SR

  Kuťková Kristína V. A   10. miesto SR

  Judinová Lucia IV. A     17. miesto SR

  GÓLY, BODY, SEKUNDY

  Korcová Sabína V. A  14. miesto SR

  Švec Juraj  V.A          15. miesto SR

  SVETOBEŽNÍK

  Čuchtová Simona III.B   2. miesto SR

  TitulTOP EXPERTza celkové umiestnenie v oboch témach získal v kategórii O12 Dávid Makáň Dávid z III.A za 6. miesto SR a v kategŕii O34 Lucia Judinovázo  IV. A za  9. miesto na Slovensku.

  Všetkým gratulujeme a možno len konštatovať, že naši žiaci potvrdili, že sú „ experti

 • Naši žiaci v Europarlamente v Štrasburgu

  Práca na projekte Euroscola vyvrcholila  návštevou Europarlamentu v Štrasburgu, kam sme cestovali  13. 12. 2017 spolu s kolegyňou Ing. Máriou Blahovou a s 24 žiakmi (všetci žiaci             I. A + 5 vybraných žiakov).  Do Francúzska sme dorazili asi po 14-tich hodinách cestovania.  Privítalo nás nádherné, vianočne vyzdobené mesto, o ktorom sa hovorí, že je „hlavným mes-tom Vianoc“. Začali sme prehliadkou katedrály a potom sme sa túlali očarujúco vyzdobenými  uličkami tejto alsaskej metropoly. Našu prehliadku sme ukončili na vianočných trhoch. Na druhý deň skoro ráno sme sa vybrali do budovy Europarlamentu, kde  naši žiaci spolu s ostat-nými žiakmi z 22 krajín (každú krajinu reprezentovala iba jedna škola) zažili pocit  - „byť europoslancom“. Po úvodnom privítaní  sa zástupcovia jednotlivých škôl  predstavili krátkou prezentáciou. Našu krajinu a školu reprezentoval Juraj Dekan zo IV. B, ktorý  po svojom prí-hovore zaspieval slovenskú ľudovú pieseň a svojím vystúpením zožal veľký úspech.  Neskôr žiaci pracovali  v medzinárodných skupinách, do ktorých boli rozdelení ešte pred návštevou EP. V týchto skupinách  pripravovali návrhy na zlepšenie života občanov EÚ a riešenie súčas-ných problémov v oblasti migrácie, poľnohospodárstva, zahraničnej politiky, budúcnosti Európy,  zamestnanosti a pod. Neskôr  hlasovali za, alebo proti týmto návrhom. Po obede začala hra „eurogame“. Žiaci vytvorili  štvorice (každý žiak z inej krajiny) a odpovedali  na pripravené testové otázky. Na záver bolo vyhodnotenie testov a medzi štyri najlepšie skupiny sa dostal aj Juraj Dekan. Hlavným komunikačným jazykom bola angličtina. Žiaci na vlastnej koži  zažili, aké dôležité je ovládať cudzí jazyk. Získali vedomosti o tom, ako funguje Európ-sky parlament, obohatili  sa o nové poznatky  práve tým, že si všetko vyskúšali na vlastnej koži. Pri spiatočnej ceste domov sme sobotné popoludnie strávili v centre Mníchova, kde „vďaka“ vianočných trhom bolo obrovské množstvo ľudí. Euroscola je úžasný projekt, ktorý už 14 rokov spája mladých ľudí z celej Európy. Účasťou na tomto projekte žiaci mali mož-nosť vidieť nádherné mesto Štrasburg, Mníchov, reprezentovať školu a Slovensko, komuni-kovať v angličtine, nadviazať  nové priateľstvá  a získať, myslím si,  nezabudnuteľné zážitky. 

   

 • Súťaž o 21 skipasov

 • Dni otvorených dverí

 • Vianočná akadémia

  áver roka sme už tradične ukončili vianočnou akadémiou, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 12. 2017 v priestoroch telocvične. Jednotlivé triedy sa nedali zahanbiť a pripravili si pre nás zmes vianočných piesní, kolied, zvykov a scénok.

  Žiaci IV. C, V. A, V. B triedy spestrili program tancami a scénkami zo stužkových slávností, žiaci III. A pre nás pripravili vianočný punč.  Týmto vianočným dopoludním sme zavŕšili rok 2017.

  "Letia sane dolu stráňou, na nich malé deti,

  už sa blíži Nový rok, ten čas strašne letí!

  Starý rok už odchádza, nový ide za ním,

  veľa šťastia, zdravia, lásky,

  to je naším prianím. "

 • Vianočná latka

 • Vianočná latka 2017

        Dňa 21. 12. 2017 sa uskutočnila tradičná školská súťaž v skoku do výšku s názvom „Vianočná latka“. Výbornú atmosféru pre súťažiacich vytvorili všetci žiaci našej školy. Viktória Orolínová z III. A triedy vytvorila s výkonom 145 cm  nový školský rekord v kategórii žiačok a  stala sa víťazkou  súťaže. Medzi žiakmi sa najlepším výkonom  podarilo získať 1. miesto Jánovi Bártovi z III.C triedy.

  Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim  žiakom  za predvedené výkony.

   

  Výsledky žiačky:

   1.miesto Viktória Orolínová  III. A 

   2. miesto  Viktória Dlhá  III.B

   3. miesto  Karolína Závadská I.A

  Výsledky žiaci :

  1. miesto  Ján Bárta III.C

  2. miesto  Jozef Kováč V.A

  3.miesto Matúš Bednár  IV. A 

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  Dňa 05.12.2017 sa zúčastnili naše žiačky okresného kola v stolnom  tenise kde získali  3. miesto.

  Martina Bednárová IV.A, Ružena Žikavská II.B , Sabína Korcová V.A

   

 • Predvianočná Budapešť.

  Dňa 13.11.2017 sa vianočných trhov v Budapešti zúčastnili aj žiaci III.B, IV.A a V.B triedy. Predvianočne naladení sme sa odviezli do Budapešti, kde sme si urobili zastávku v obchodnom centre Campona, ktorého súčasťou je aj Tropicarium Oceanarium. Na chvíľu sme sa stali súčasťou podmorského sveta, života v hlbočine a dažďového pralesa. Ponad hlavy nám voľne preletovali exotické vtáky, ryby rôznych veľkostí hrali všakovakými farbami. Poniektorí nevynechali ani príležitosť pohladkať raje v nádrži. V najväčšom morskom akváriu v Strednej Európe sme sa vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov ocitli zoči-voči žralokom. Z tropickej klímy sme sa presunuli do centra Budapešti, na Vőrősmartyho námestie. Už z diaľky bolo cítiť vôňu tradičných vianočných dobrôt. Príjemne unavení, ale plní zážitkov sme si ešte vychutnali pohľad na nočnú Budapešť – budovu Parlamentu, Reťazový most, Kráľovský palác, Budínsky hrad a mnoho ďalších dominánt.

 • Krajské kolo súťaže Grafik

  Dňa 29. 11.2017 sa na Strednej priemyselnej škole v Leviciach  konalo krajské kolo súťaže grafik , na ktoré zo školského kola postúpili  Filip Šurda , Jana Minárová  zo  IV.A a Samuel Bielik z  II.B. Súťažiaci  mali za úlohu vytvoriť brožúrku, plagát a mobilnú aplikáciu.V celkovom hodnotení skončil Filip Šurda na 5. mieste, Jana Minárová na 11. mieste a Samuel Bielik na 15. mieste  .

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 05. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo šesť žiačok prvého a druhého ročníka, zaradených do kategórie B.

       Písomná časť pozostávala z didaktického testu s rozličnými typmi úloh a tvorby čo najoriginálnejšieho vlastného textu.

       Ústna časť bola tvorená prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému.

  Poradie a výsledky školského kola:

  1. miesto – Monika Varholíková,      I. A trieda

  2. miesto – Paulína Božgaiová,          II. A trieda

  3. miesto – Sofia Schwarzová,          II. A trieda

  Do krajského kola postupuje žiačka I. A triedy Monika Varholíková!

                                                             Srdečné blahoželáme!

   

   

   

   

   

 • Olympiáda ľudských práv

       Dňa 05. 12. 2017 si žiaci našej školy preverili vedomosti v školskom kole Olympiády ľudských práv, ktorá prispieva k ľudsko-právnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu a celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže.

       Vedomostný test riešilo 11 žiakov ročníkov I. až III. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci:

   

  1. miesto – Kristína Hučková,    III. A

  2. miesto – Nina Zbonková,        II. A

  2. miesto – Barbora Šegedová,   III. C

  3. miesto – Michaela Kmeťová, II. B

   

  Žiačky Kristína Hučková a Nina Zbonková budú reprezentovať našu školu na krajskom kole.

                                                                                                                      Srdečne blahoželáte

 • Mikuláš na našej škole

  Dňa 06. 12. 2017 do našej školy tradične zavítal Mikuláš. Navštívil každú triedu, rozdal sladkosti a nevynechal ani návštevu detí v MŠ Štúrova, ktoré sa veľmi potešili.

 • Vianočná Budapešť

  Atmosféru vianočných trhov na brehu Dunaja si vychutnali žiaci II.A, II.B, III.A, III.C a IV.C dňa 29. novembra v Budapešti – hlavnom meste Maďarska. Zažili sme neopakovateľnú vianočnú náladu, vôňu vianočného pečiva a tradičných maďarských špecialít. Prezreli sme si jednu z najkrajších metropol Európy, videli sme Námestie hrdinov s prírodovedným a umeleckohistorickým múzeom, niektorí navštívili Baziliku sv. Štefana, videli sme viaceré mosty, budovu parlamentu, povozili sme sa na Budapeštianskom oku a potrápili sme sa aj s maďarskou menou – forintami. Dvojmiliónová Budapešť nás uchvátila – je jedným z najkrajších miest Európy s prívlastkom Paríž východu. Tak možno o rok „ DOVIDENIA

 • Exkurzia Hauswirth Kittsee a Viedeň

  Dňa 29.11.2017 sa žiaci I. B zúčastnili exkurzie zameranej na spoznanie organizácie a prevádzky rodinného výrobného podniku – čokoládovne Hauswirth Kittsee. Žiaci si pozreli film o zakladateľovi spoločnosti a následne sa pridali k ďalším stovkám návštevníkov, ktorí neodolali sortimentu na pultoch podnikových predajní (fotky sa v týchto okamihoch akosi zabudli nafotiť).

  Po pôsobivej tematickej návšteve vyšlo nad cestou do Viedne neskromné slnko, aby ešte zvýraznilo krásu historických pamiatok v našom niekdajšom hlavnom meste. Zastávka na Christkindlmarket – Rathausplatz bola síce skôr studenšia ako sladšia, ale stále veľmi príjemná a voňavá. A až cestou späť sme už na Slovensku ochutnali prvý tohtoročný sneh.strana:

Novinky

Fotogaléria