Navigácia

 • O PROJEKTE : Na nový level

   

  Svet technológií sa neustála posúva dopredu a ak chceme byť na tento svet pripravení, bez vyskúšania si týchto technologických noviniek to nie je bohužiaľ možné. Týka sa to aj vzdelávania. Moderných a kvalitne vybavených učební nikdy nie je dosť, a preto sa spoločnosť MB TECH BB s.r.o. pod hlavičkou Školská technika rozhodla pomôcť k lepšiemu vzdelaniu a darovať interaktívnu učebňu až 3 školám na Slovensku.

  Do hlasovania o interaktívnu učebňu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky od 26. septembra až do 31. decembra 2018 a počas celého trvania súťaže.

  Hlasovať môžu všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) prostredníctvom hlasovacieho formulára

  3 školy s najvyšším počtom hlasov (1 v každej časti Slovenska) získa novú interaktívnu učebňu v hodnote až 7 000 €. Pre všetkých hlasujúcich je pripravených vyše 100 vecných cien.

  Milí kolegovia, študenti a priatelia školy, zahlasujte aj vy za našu školu (v tvare "Obchodná akadémia, Zlaté Moravce"). Srdečná vďaka. https://nanovylevel.sk

   

 • Školské e-testovania JESEŇ 2018

  ZŠ a SŠ s licenciami pre systém e-Test budú mať aj v školskom roku 2018/2019 možnosť elektronicky otestovať svojich žiakov a porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci Slovenska.Od 26. septembra do konca októbra 2018 NÚCEM ponúka základným a stredným školám školské elektronické testy v systéme e-Test. V systéme sú pripravené elektronické testy z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka.

 • Gaudeamus Nitra 2018

   

   

      Dňa 27. septembra 2018 sa žiaci maturitných tried – IV.C, V.A a V.B zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018.     

       Získali prehľad o ponuke štúdia na Slovensku a v Čechách, mohli komunikovať so zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelili o svoje skúsenosti.  Vypočuli si prednášky jednotlivých vystavujúcich škôl, kde sa dozvedeli o možnostiach štúdia, aktuálnych študijných programoch, odboroch, termínoch a podmienkach prijímacieho konania. Mali možnosť otestovať sa a zistiť, na aké odbory majú predpoklady.

       Ak niektorí uvažovali o možnosti študovať v zahraničí, mohli si vybrať z ponuky 50 prestížnych univerzít z celého sveta.

 • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

  1. miesto na  majstrovstvách  okresu v cezpoľnom behu

  Dňa 26.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu.

  Žiačky, ktoré súťažili v zložení: M. Bednárová V. B, S. Šútorová II. A, V. Kriváneková II.A ; obsadili 1. miesto v kategórii družstiev a postúpili na Majstrovstvá kraja.

  V kategórii jednotlivcov obsadila 1. miesto M. Bednárová V. B, 3. miesto S. Šútorová II. A, a 4.miesto V. Kriváneková II.A.

  Žiaci nás reprezentovali v zložení: M. Bednár V. B, D. Krajči IV. B, D. Rebo II. B, a obsadili 4. miesto v kategórii družstiev.

      Gratulujeme našim žiakom za predvedené výkony!

 • Európsky týždeň športu 2018

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

  PREČO?

  Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2017 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

  KTO?

  Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.

  KEDY?

  Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Pod hlavičkou #BeActive registrujeme pohybové aktivity organizované od 01. septembra do 15. októbra 2018.

  AKO?

  Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít, ktoré možno registrovať na stránke www.tyzdensportu.sk

   

  ETŠ NA ŠKOLÁCH

  Všetky podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou Európskeho týždňa športu 2018. Stačí ak v rámci svojho podujatia zorganizujete 120 minút pohybových aktivít, či prejdete alebo prebehnete 2018 metrov.

   

 • Európsky deň jazykov 2018

  Od roku 2001 si každoročne  pripomíname  26. september ako  Európsky deň jazykov, ktorého organizátormi a zakladateľmi boli Rada Európy a Európska únia. Tento deň začína mať tradíciu aj  na našej škole. Uskutočnil sa oslavou jazykovej rôznorodosti formou kvízov, súťaží a tvorivosti. Sme radi, že sme mohli privítať u nás žiakov a učiteľov zo základných škôl, ktorí  svojimi aktivitami a súťaživosťou dokázali pekné vedomosti o mnohých krajinách Európy. Nezaostávali za stredoškolákmi a umiestnili sa na popredných miestach: ZŠ Jedľové Kostoľany si odniesla 2. miesto a ZŠ Žitavany 3. miesto, k čomu im gratulujeme. Prvé miesto si vybojovala II.A trieda  BOA. Pripomenuli sme si dôležitosť medzikultúrneho povedomia  a vyjadrili sme týmto podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

 • Každý sa raz vráti....

  Prešiel čas slnečných prázdnin a vo vzduchu voňajúcom babím letom sa opäť spoločne stretli na slávnostnej akadémii žiaci a pedagógovia pri príležistosti otvorenia nového školského roka 2018/2019.

  Úvodná báseň, ktorú predniesla žiačka II.A triedy Monika Varholíková, pripomenula žiakom krásny deň čas prázdnin a moderátor Dávid Makáň vyjadril presvedčenie, že určite aj školský rok 2018/19 bude pre všetkých  niečím výnimočný.

  Všetkých prítommých oslovila riaditeľka  školy Ing. Eva Horná, ktorá zvlášť privítala žiakov prvého ročníka a ostatným popriala, aby sa tento rok niesol v pokojnej, tvorijej atmosfére a aby sme  sa mohli všetci spoločne  tešiť z dobrých výsledkov našej práce.

  Po jej slovách zástupkyňa školy Ing. Ľudmila Kelemenová predstavila žiakom čelnov pedagogického zboru. Slávnostné stretnutie skončili žiaci  veľkým potleskom.

   

 • OZNAM

  PRE BUDÚCICH PRVÁKOV A ICH RODIČOV

  Od 01. 09 .2018 otvoríme:

  * 1 triedu št. odbor 6317 M  74 obchodná akadémia bilingválne štúdium

  * 1 triedu št. odbor 6317 M obchodná akadémia

   

 • OZNAM

  Dňa 19.6.2018 sa žiaci našej školy zúčastnia anglického divadla The Heroes, ktoré sa uskutoční v divadelnej sále MSKŠ Zlaté Moravce.

  Divadelné predstavenie začína o 12.00 hod., po skončení divadelného predstavenia končí aj vyučovanie.

 • „Deň ľudí so svalovou dystrofiou“

  8. jún je vyhlásený za „Deň ľudí so svalovou dystrofiou“, kedy Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku zorganizovala už 18.ročník verejnej zbierky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí postihnutých touto chorobou.

  Naša škola sa zapojila do zbierky formou SMS alebo finančným príspevkom. Tri dvojice žiakov z III.A a III.B triedy vyberali príspevky priamo v meste.

 • JAZYKOVÝ KVET 2018 – CELOSLOVENSKÉ FINÁLE – Nitra

  Dňa 1.6.2018 sme ukončili našu úspešnú cestu v súťaži Jazykový kvet 2018. Naša žiačka, Monika VARHOLÍKOVÁ, svojou básňou Galaxy Traveler zaujala odbornú porotu celoslovenského finále a obsadila krásne 1.miesto v kategórii Anglická próza a poézia – vlastná tvorba.

  Monike gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme jej aj naďalej veľa úspechov.

 • NAŠE ÚSPECHY V ATLETIKE

       Žiaci Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach úspešne reprezentovali našu školu v okresných a krajských kolách v atletike. Najväčšie úspechy sme dosiahli na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v atletike, ktoré s konali 2.5.2018 na atletickom štadióne Stavbár Nitra.

   

  2. miesto beh na 800m Martina Mrázová II.A

  3. miesto beh na 1500m Viktória Orolínová III.A

  3. miesto skok do výšky Viktória Orolínová III.A

  4. miesto beh na 400m Adam Rumanko V.A

  5. miesto beh na 400 m Martina Bednárová IV.A

  V súťaži Majstrovstiev okresu Zlaté Moravce sme dosiahli tiež výborné umiestnenia:

  1. miesto beh na 400m Adam Rumanko V.A

  1. miesto  beh na 800m Martina Mrázová II.A

  1. miesto beh na 1500m Viktória Orolínová II.A

  1. miesto skok do výšky Viktória Orolínová II.A

  1. miesto beh na 400 m Martina Bednárová IV.A

  2. miesto skok do výšky  Ján Bárta III.C

  2. miesto beh na 100 m Erik Kováč IV.A

  2. miesto beh na 800 m Matúš Bednár IV.A

  2. miesto beh na 200 m Samuel Pavlov V.A

  2. miesto beh na 400m Hana Melišková II.A

  3. miesto beh na 400m Adam Gubo V.A

  3. miesto skok do diaľky Adam Gubo V.A

  3. miesto vrh guľou Monika Mientusová IV.B

  GRATULUJEME !!!

   

 • Orientačný beh

  .    Dňa 3.5.2018 zorganizovalo z poverenia OÚ Nitra odbor školstva CVČ Zlaté Moravce a Klub orientačného behu Topoľčianky Majstrovstvá okresu v orientačnom behu žiakov a žiačok SŠ. Podujatie sa uskutočnilo v Meststkom parku v Zlatých Moravciach.

   

  V kategórii jednotlivci sme získali:

   

  2. miesto Viktória Kriváneková I.A   

  3. miesto Martina Mrázová II.A       

  3. miesto Matúš Bednár IV.A

   

  V kategórii družstvá sme získali:

   

  2.miesto A družstvo žiačok: Martina Mrázová II.A, Hana Melišková II.A, Martina Bednárová IV.A, Viktória Orolínová III.A         

  3. miesto B družstvo žiačok: Viktória Kriváneková I.A, Natália Valašíková I.B, Zuzana Chrenová I.B, Sabina Korcová V.A

  2.miesto družstvo žiakov: Matúš Bednár IV.A, Adam Rumanko V.A, Jakub Fazekaš IV.A, Martin Červený III.C

   

       Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v orientačnom behu sa konali 9.5.2018 v Nitre. Umiestnili sme sa na 4. mieste - družstvo žiačok a 5. mieste - družstvo žiakov.

   

  GRATULUJEME !!!

   

 • ÚSMEV AKO DAR

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola rozhodla pomôcť Spoločnosti Úsmev ako dar a zapojila sa do celoslovenskej finančnej zbierky s názovom „Deň úsmevu“. Štyri dvojice žiakov IV.A a IV. B triedy od 08.00 hod. vyrazili do ulíc mesta vyzbrojení pokladničkami, tričkami i nalepovacími srdiečkami, ktorými obdarovali ľudí prispievajúcich na aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na pomoc rodinám v kríze ako aj na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

  Spolu vyzbierali 160,80 €.

 • MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2018

  Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 9 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct, do ktorej sa školy už po 13. rok zapájajú prezenčnou formou.MDE-2018 organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou MDE-2018 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

 • ÚSPECH JURAJA DEKANA V CELOŠTÁTNOM KOLE  STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

  V dňoch 25. 04. – 27. 04. 2018 sa na Žilinskej univerzite uskutočnil 40. ročník celoštátnej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Nitriansky kraj a našu školu reprezentoval žiak Juraj Dekan zo IV. B, ktorý  v odbore 01 – Problematika voľného času, získal výborné   III. miesto. Je to veľký úspech! Jurajovi gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • STAVANIE MÁJA

  Máj, máj, máj zelený, pod okienkom sadený. Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripomenuli krásnu tradíciu našich predkov - stavanie mája, ktorý predstavuje symbol života. Ďakujeme všetkým za účasť .....

 • IT FITNESS TEST 2018

  Už šiesty rok si môžete overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť vašich schopností a zručností. Získate tak celkom dobrý prehľad o vašich schopnostiach.

       Čo získam tým, že sa otestujem?

        • hodnotenie úrovne svojich vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti 
          testovania IT zručností. Test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vaše 
          vedomosti ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a prakticky.

        • certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa,

        • môžete sa porovnať so svojimi kolegami, či spolužiakmi,

        • zviditeľniť seba či svoju školu tým, že súťažíte o rôzne zaujímavé ceny.

 • „JAZYKOVÝ KVET 2018“ - KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLO - Nitra

  V piatok, 13.apríla 2018, nás Nitra privítala upršaným počasím, ale pre našu školu to bol aj tak veľmi úspešný deň. V nitrianskom kultúrnom centre na Zobore sa konalo krajské finálové kolo jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2018“. Našu školu reprezentovali dve žiačky úspešné zo semifinálového kola :

  Monika VARHOLÍKOVÁ – 1.A trieda

  Jej vlastná tvorba s názvom „Galaxy traveler“ zabodovala - obsadila 1.miesto vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola.

  Paulína Božgaiová – 2.A trieda

  Báseň s názvom „The Dreams“ bola takisto úspešná, a Paulína obsadila 2.miesto vo svojej kategórii.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Monike želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

   

strana:

Novinky

Fotogaléria