Zriaďovateľ:


Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce
  Bernolákova 26
  953 20 Zlaté Moravce
 • email školy: oa.zmoravce@gmail.com
  riaditeľka: 0905854698
  sekretariát: tel a fax: 037/6421904
  zástupkyňa: 037/7736863
  vedúca školskej jedálne: 037/6422676
  hospodárka školy: 037/6422471

Piatok 19. 10. 2018

Piatok 19. 10. 2018

Štatistika

Počet návštev: 2534052
 • Svet technológií sa neustála posúva dopredu a ak chceme byť na tento svet pripravení, bez vyskúšania si týchto technologických noviniek to nie je bohužiaľ možné. Týka sa to aj vzdelávania. Moderných a kvalitne vybavených učební nikdy nie je dosť, a preto sa spoločnosť MB TECH BB s.r.o. pod hlavičkou Školská technika rozhodla pomôcť k lepšiemu vzdelaniu a darovať interaktívnu učebňu až 3 školám na Slovensku.

  Do hlasovania o interaktívnu učebňu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky od 26. septembra až do 31. decembra 2018 a počas celého trvania súťaže.

 • ZŠ a SŠ s licenciami pre systém e-Test budú mať aj v školskom roku 2018/2019 možnosť elektronicky otestovať svojich žiakov a porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci Slovenska.Od 26. septembra do konca októbra 2018 NÚCEM ponúka základným a stredným školám školské elektronické testy v systéme e-Test. V systéme sú pripravené elektronické testy z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka.

 • Dňa 27. septembra 2018 sa žiaci maturitných tried – IV.C, V.A a V.B zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018.

  Získali prehľad o ponuke štúdia na Slovensku a v Čechách, mohli komunikovať so zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelili o svoje skúsenosti. Vypočuli si prednášky jednotlivých vystavujúcich škôl, kde sa dozvedeli o možnostiach štúdia, aktuálnych študijných programoch, odboroch, termínoch a podmienkach prijímacieho konania. Mali možnosť otestovať sa a zistiť, na aké odbory majú predpoklady.

Novinky

Fotogaléria