Zriaďovateľ:


Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce
  Bernolákova 26
  953 20 Zlaté Moravce
 • email školy: oa.zmoravce@gmail.com
  riaditeľka: 0905854698
  sekretariát: tel a fax: 037/6421904
  zástupkyňa: 037/7736863
  vedúca školskej jedálne: 037/6422676
  hospodárka školy: 037/6422471

Piatok 20. 4. 2018

Piatok 20. 4. 2018
 • V piatok, 13.apríla 2018, nás Nitra privítala upršaným počasím, ale pre našu školu to bol aj tak veľmi úspešný deň. V nitrianskom kultúrnom centre na Zobore sa konalo krajské finálové kolo jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2018“. Našu školu reprezentovali dve žiačky úspešné zo semifinálového kola :

  Monika VARHOLÍKOVÁ – 1.A trieda

  Jej vlastná tvorba s názvom „Galaxy traveler“ zabodovala - obsadila 1.miesto vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola.

  Paulína Božgaiová – 2.A trieda

  Báseň s názvom „The Dreams“ bola takisto úspešná, a Paulína obsadila 2.miesto vo svojej kategórii.

 • Dňa 05. 04. 2018 sa uskutočnil 40. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Žiaci našej školy – Lenka Judinová – IV. A, Jana Ivanová, Adriana Krajčiová, Kristína Hučková, Dávid Makáň – III. A a Juraj Dekan zo IV. B obhajovali svoje práce pred odbornými komisiami.

  Juraj Dekan získal svojou prácou „YouTube – moje hobby“ (odbor 01 Problematika voľného času, konzultantka práce Mgr. Anna Szoboňová) výborné 2. miesto a postupuje do celoštátneho kola. Dávid Makáň získal svojou prácou „Digitálna fotografia“ (odbor 01 Problematika voľného času - konzultantka práce Mgr. Mária Füleová) 3. miesto.

 • Dňa 21. 03. 2018 sa konali Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov stredných škôl. Na tomto turnaji sme vyhrali všetky zápasy: OA – SOŠaS 2:0, OA - SOŠ-T 2:0, OA – GJK 2:0,

  OA - SOŠ-P 2:1. Výborným výkonom sme získali 1. miesto a postup na Majstrovstvá kraja.

  Dňa 26. 03. 2018 sa konali Majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok stredných škôl. Prvý zápas sme vyhrali OA – SOŠaS 2:0 a v druhom zápase sme tesne prehrali OA - GJK 1:2. Na tomto turnaji sme obsadili pekné 2. miesto.

  Všetkým našim volejbalovým reprezentantom školy gratulujeme.

 • V dňoch 21. 03. – 23. 03. 2018 sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili na 24. medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem v Prahe. Žiaci medzi sebou obchodovali, vymieňali si skúsenosti a kontakty a zároveň boli hodnotení odbornou porotou. Firmu prezentovali na pódiu v slovenskom a anglickom jazyku. Juraj Dekan zaspieval v slovenskom ľudovom kroji slovenskú ľudovú pieseň a zožal obrovský potlesk.

  Medzinárodného veľtrhu sa zúčastnilo 110 fiktívnych firiem z Rakúska, Belgicka, Talianska, Rumunska, Španielska, Slovenska a Čiech. V tak silnej konkurencii si naši žiaci okrem medzinárodných kontaktov domov priniesli krásne umiestnenia v týchto súťažných kategóriách:

 • V rámci občianskej výchovy sa v I. A triede uskutočnili tvorivé dielne. Viedla ich pani Eva Velty, ktorá sa venuje maľovaniu ľudových ornamentov. Na začiatku nás p. Velty oboznámila s tým, ako vznikli ľudové ornamenty, ako sa rozdeľujú, aká je kompozícia ornamentu a predstavila nám v krátkosti svoju tvorbu. No a potom nám viedla pri našej tvorbe. Vysvetlila nám možnosť prenosu vzoru ornamentu na tričká, ktoré sme si všetci priniesli. Vysvetlila nám základy maľby tenkým štetcom a nanášanie farby. Výsledkom boli tričká s ľudovým ornamentom, v ktorých sa vám určite všetci predstavíme.

 • Žiaci našej školy si vo štvrtok 22.marca pripomenuli Svetový deň vody prednáškami, besedami a väčšina aj modrým oblečením. V rámci tohtoročnej témy PRÍRODA PRE VODU sme skúmali, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu. Zdôraznili sme si najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

 • Koncom februára 2018 bola dokončená čiastočná rekonštrukcia učebne administratívy a korešpondencie. V miestnosti sa kompletne vymenili podlahy a všetky pracovné stoly. V súčasnosti sa nachádzajú na pracovných stoloch len monitory s klávesnicami, čím sa vytvoril väčší pracovný priestor pre žiakov. Okrem toho bolo doplnených 5 pracovných staníc, čo predstavuje celkovo 25 Pc jednotiek.

  Čiastočná modernizácia učebne ADK by mala viesť žiakov a učiteľov k modernému spôsobu vzdelávania a motivovať ich k podávaniu lepších výkonov pri štúdiu.

 • Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Jej hlavnou úlohou je podporovať cieľavedomú prácu žiakov, ich tvorivé myslenie, schopnosti, rozvíjať ich záujem a kreativitu. Je jednou z najväčších postupových súťaží, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  V tomto školskom roku sa do SOČ zapojilo celkom 6 žiakov:

  1. Lenka Judinová, IV. A; názov práce „Akú známku dostanem" odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia, konzultantka – p. učit. Henrieta Šabíková; 2. Juraj Dekan, IV. B; - nadviazal na svoju prácu z minulého roku, ktorou získal III. miesto v kraj-skom kole SOČ, názov práce YouTube – moje hobby, č. odboru 01 Problematika voľného času, konzul-tantka p. učit. Anna Szoboňová; 3. Kristína Hučková, III. A; názov práce Kvetinový gróf – Štefan Ambrózy-Migazzi, odbor 13 Histó-ria, filozofia, právne vedy, konzultantka p. učit. Daniela Jesenská; 4. Adriana Krajčiová, Jana Ivanová, III. A; názov práce Spoločenská hra Mactivity, odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, konzultantka p. učit. Henrieta Šabíková; 5. Dávid Makáň, III. A; názov práce Digitálna fotografia, odbor 01 Problematika voľného času, konzul- tantka p. učit. Mária Füleová.

 • Ešte pred odchodom na jarné prázdniny sme ocenili našich mimoriadne úspešných študentov v súťaži EXPERT, vďaka ktorým sa naša škola zaradila medzi najúspešnejšie stredné školy v tomto ročníku. Najlepší získali knihy v anglickom jazyku, rôzne spoločenské hry a diplomy. Do Siene slávy tejto súťaže, v ktorej sú len tí najlepší, sa dostala Lenka Judinová. Ešte raz gratulujeme!

 • Dňa 1.3.2018 sa v nitrianskom kultúrnom centre na Zobore konalo semifinálové kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET. Našu školu reprezentovali 3 žiačky :

  Laura MIHALÍKOVÁ - I.A trieda - kategória Poézia a Próza AJ, vlastná tvorba

  Monika VARHOLÍKOVÁ - I.A trieda - kategória Poézia a Próza AJ, vlastná tvorba

  Paulína BOŽGAIOVÁ - II.A trieda - kategória Poézia a Próza AJ, prevzatá tvorba

  Všetky naše žiačky boli úspešné a postúpili do finálového kola. Odborná porota vyzdvihla ich vysokú jazykovú úroveň a pekný prejav.

 • 21. február je od roku 1999 vyhlásený organizáciou UNESCO za Medzinárodný deň materinského jazyka.

  V tento deň si pripomíname dôležitosť slovenského jazyka, ktorému sa hovorí aj „esperanto“ slovanských jazykov. Hoci aj dnes robí slovenčina niektorým ľuďom problémy, musíme si uvedomiť, že práve jazyk je nástrojom na zachovanie zvykov, tradícií, kultúry a identity celého slovenského národa.

  Na našej škole sa pri tejto príležitosti uskutočnila súťaž, ktorú absolvovali dvaja zástupcovia každej triedy ročníkov jeden až štyri. Súťaž bola trojkolová – precvičenie si pravopisu, vedomostný test, tvorba vlastného textu.

 • Študenti 1. ročníka I.A a I.B triedy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho kurzu v dňoch od 05.2.2018 – 09.2.2018.

  26 žiakov bolo ubytovaných v penzióne Limba Donovaly.

  Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch lyžiarskeho strediska PARK SNOW DONOVALY.

  Lyžiarsky kurz môžeme považovať za úspešný nielen preto, že sa všetci žiaci sa naučili lyžovať a zdokonalili sa v lyžovaní, ale aj preto, že nám stále vládla príjemná atmosféra, boli veľmi dobré snehové podmienky aj počasie.

 • Dňa 07.02.2018 našu školu reprezentovala žiačka II. A triedy Paulína Božgaiová na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii B, ktorá je určená žiakom prvého a druhého ročníka stredných škôl. V konkurencii 30 účastníkov obsadila 4. miesto.

  Dňa 08.02.2018 sa žiačka III.A triedy Kristína Hučková zúčastnila krajského kola Olympiády ľudských práv. Svoje vedomosti si zmerali žiaci zo 45 škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami a vzorne reprezentovali našu školu. Veríme, že v budúcom školskom roku budeme v týchto aktivitách pokračovať!

 • Dňa 08. 02. 2018 sa uskutočnil 9. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy: trieda III. C – firma MILKY, s. r. o. a trieda IV. B – firma SWEET ROAD, s. r. o.

  Na túto prezentáciu si žiaci pripravili vlastný katalóg, vizitku, prezentáciu a stánok. Počas celého dňa prebiehali prezentácie zúčastnených cvičných firiem na pódiu, firmy medzi sebou nadväzovali obchodné kontakty a počas celej doby boli pod dozorom poroty.

  Kontraktačný deň bol ukončený slávnostným vyhodnotením výsledkov a naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia: v kategórii najlepšia elektronická prezentácia – trieda IV. B získala prvé miesto. Ich firma SWEET ROAD, s. r. o. zároveň získala aj cenu mesta Šaľa.

 • Naša škola organizovala majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl.

  Súťaže sa uskutočnili v dňoch 30.01.2018 – chlapci a 01.02.2018 – dievčatá. Výsledky nás potešili, žiaci získali 3. miesto a žiačky – 1. miesto a zároveň si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja.

  Gratulujeme!

 • Dňa 30. novembra 2017 85 žiakov našej školy riešilo zadania z dvoch vybraných tém v súťaži EXPERT. A nie, že sa len zúčastnili, ale obsadili v rámci Slovenska vynikajúce miesta a dosiahli najlepšie výsledky v histórii riešenia tejto súťaže na našej škole:

  • podľa jednotlivých tém:

  DO YOU SPEAK ENGLISH?

  Judinová Lenka IV. A 1. miesto SR

  Furdová Michaela V. A 2. miesto SR

  Judinová Lucia IV. A 3. miesto SR

  Haspra Šimon V. A 4. miesto SR

  Makáň Dávid III. A 12. miesto SR

 • Práca na projekte Euroscola vyvrcholila návštevou Europarlamentu v Štrasburgu, kam sme cestovali 13. 12. 2017 spolu s kolegyňou Ing. Máriou Blahovou a s 24 žiakmi (všetci žiaci I. A + 5 vybraných žiakov). Do Francúzska sme dorazili asi po 14-tich hodinách cestovania. Privítalo nás nádherné, vianočne vyzdobené mesto, o ktorom sa hovorí, že je „hlavným mes-tom Vianoc“. Začali sme prehliadkou katedrály a potom sme sa túlali očarujúco vyzdobenými uličkami tejto alsaskej metropoly. Našu prehliadku sme ukončili na vianočných trhoch. Na druhý deň skoro ráno sme sa vybrali do budovy Europarlamentu, kde naši žiaci spolu s ostat-nými žiakmi z 22 krajín (každú krajinu reprezentovala iba jedna škola) zažili pocit - „byť europoslancom“. Po úvodnom privítaní sa zástupcovia jednotlivých škôl predstavili krátkou prezentáciou. Našu krajinu a školu reprezentoval Juraj Dekan zo IV. B, ktorý po svojom prí-hovore zaspieval slovenskú ľudovú pieseň a svojím vystúpením zožal veľký úspech. Neskôr žiaci pracovali v medzinárodných skupinách, do ktorých boli rozdelení ešte pred návštevou EP. V týchto skupinách pripravovali návrhy na zlepšenie života občanov EÚ a riešenie súčas-ných problémov v oblasti migrácie, poľnohospodárstva, zahraničnej politiky, budúcnosti Európy, zamestnanosti a pod. Neskôr hlasovali za, alebo proti týmto návrhom. Po obede začala hra „eurogame“. Žiaci vytvorili štvorice (každý žiak z inej krajiny) a odpovedali na pripravené testové otázky. Na záver bolo vyho

Novinky

Fotogaléria