Zriaďovateľ:


Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce
  Bernolákova 26
  953 20 Zlaté Moravce
 • email školy: oa.zmoravce@gmail.com
  riaditeľka: 0905854698
  sekretariát: tel a fax: 037/6421904
  zástupkyňa: 037/7736863
  vedúca školskej jedálne: 037/6422676
  hospodárka školy: 037/6422471

Piatok 23. 2. 2018

Piatok 23. 2. 2018
 • 21. február je od roku 1999 vyhlásený organizáciou UNESCO za Medzinárodný deň materinského jazyka.

  V tento deň si pripomíname dôležitosť slovenského jazyka, ktorému sa hovorí aj „esperanto“ slovanských jazykov. Hoci aj dnes robí slovenčina niektorým ľuďom problémy, musíme si uvedomiť, že práve jazyk je nástrojom na zachovanie zvykov, tradícií, kultúry a identity celého slovenského národa.

  Na našej škole sa pri tejto príležitosti uskutočnila súťaž, ktorú absolvovali dvaja zástupcovia každej triedy ročníkov jeden až štyri. Súťaž bola trojkolová – precvičenie si pravopisu, vedomostný test, tvorba vlastného textu.

 • Študenti 1. ročníka I.A a I.B triedy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho kurzu v dňoch od 05.2.2018 – 09.2.2018.

  26 žiakov bolo ubytovaných v penzióne Limba Donovaly.

  Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch lyžiarskeho strediska PARK SNOW DONOVALY.

  Lyžiarsky kurz môžeme považovať za úspešný nielen preto, že sa všetci žiaci sa naučili lyžovať a zdokonalili sa v lyžovaní, ale aj preto, že nám stále vládla príjemná atmosféra, boli veľmi dobré snehové podmienky aj počasie.

 • Dňa 07.02.2018 našu školu reprezentovala žiačka II. A triedy Paulína Božgaiová na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii B, ktorá je určená žiakom prvého a druhého ročníka stredných škôl. V konkurencii 30 účastníkov obsadila 4. miesto.

  Dňa 08.02.2018 sa žiačka III.A triedy Kristína Hučková zúčastnila krajského kola Olympiády ľudských práv. Svoje vedomosti si zmerali žiaci zo 45 škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami a vzorne reprezentovali našu školu. Veríme, že v budúcom školskom roku budeme v týchto aktivitách pokračovať!

 • Dňa 08. 02. 2018 sa uskutočnil 9. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy: trieda III. C – firma MILKY, s. r. o. a trieda IV. B – firma SWEET ROAD, s. r. o.

  Na túto prezentáciu si žiaci pripravili vlastný katalóg, vizitku, prezentáciu a stánok. Počas celého dňa prebiehali prezentácie zúčastnených cvičných firiem na pódiu, firmy medzi sebou nadväzovali obchodné kontakty a počas celej doby boli pod dozorom poroty.

  Kontraktačný deň bol ukončený slávnostným vyhodnotením výsledkov a naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia: v kategórii najlepšia elektronická prezentácia – trieda IV. B získala prvé miesto. Ich firma SWEET ROAD, s. r. o. zároveň získala aj cenu mesta Šaľa.

 • Naša škola organizovala majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl.

  Súťaže sa uskutočnili v dňoch 30.01.2018 – chlapci a 01.02.2018 – dievčatá. Výsledky nás potešili, žiaci získali 3. miesto a žiačky – 1. miesto a zároveň si zabezpečili postup na majstrovstvá kraja.

  Gratulujeme!

 • Dňa 30. novembra 2017 85 žiakov našej školy riešilo zadania z dvoch vybraných tém v súťaži EXPERT. A nie, že sa len zúčastnili, ale obsadili v rámci Slovenska vynikajúce miesta a dosiahli najlepšie výsledky v histórii riešenia tejto súťaže na našej škole:

  • podľa jednotlivých tém:

  DO YOU SPEAK ENGLISH?

  Judinová Lenka IV. A 1. miesto SR

  Furdová Michaela V. A 2. miesto SR

  Judinová Lucia IV. A 3. miesto SR

  Haspra Šimon V. A 4. miesto SR

  Makáň Dávid III. A 12. miesto SR

 • Práca na projekte Euroscola vyvrcholila návštevou Europarlamentu v Štrasburgu, kam sme cestovali 13. 12. 2017 spolu s kolegyňou Ing. Máriou Blahovou a s 24 žiakmi (všetci žiaci I. A + 5 vybraných žiakov). Do Francúzska sme dorazili asi po 14-tich hodinách cestovania. Privítalo nás nádherné, vianočne vyzdobené mesto, o ktorom sa hovorí, že je „hlavným mes-tom Vianoc“. Začali sme prehliadkou katedrály a potom sme sa túlali očarujúco vyzdobenými uličkami tejto alsaskej metropoly. Našu prehliadku sme ukončili na vianočných trhoch. Na druhý deň skoro ráno sme sa vybrali do budovy Europarlamentu, kde naši žiaci spolu s ostat-nými žiakmi z 22 krajín (každú krajinu reprezentovala iba jedna škola) zažili pocit - „byť europoslancom“. Po úvodnom privítaní sa zástupcovia jednotlivých škôl predstavili krátkou prezentáciou. Našu krajinu a školu reprezentoval Juraj Dekan zo IV. B, ktorý po svojom prí-hovore zaspieval slovenskú ľudovú pieseň a svojím vystúpením zožal veľký úspech. Neskôr žiaci pracovali v medzinárodných skupinách, do ktorých boli rozdelení ešte pred návštevou EP. V týchto skupinách pripravovali návrhy na zlepšenie života občanov EÚ a riešenie súčas-ných problémov v oblasti migrácie, poľnohospodárstva, zahraničnej politiky, budúcnosti Európy, zamestnanosti a pod. Neskôr hlasovali za, alebo proti týmto návrhom. Po obede začala hra „eurogame“. Žiaci vytvorili štvorice (každý žiak z inej krajiny) a odpovedali na pripravené testové otázky. Na záver bolo vyho

 • áver roka sme už tradične ukončili vianočnou akadémiou, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 12. 2017 v priestoroch telocvične. Jednotlivé triedy sa nedali zahanbiť a pripravili si pre nás zmes vianočných piesní, kolied, zvykov a scénok.

  Žiaci IV. C, V. A, V. B triedy spestrili program tancami a scénkami zo stužkových slávností, žiaci III. A pre nás pripravili vianočný punč. Týmto vianočným dopoludním sme zavŕšili rok 2017.

  "Letia sane dolu stráňou, na nich malé deti,

  už sa blíži Nový rok, ten čas strašne letí!

 • Dňa 21. 12. 2017 sa uskutočnila tradičná školská súťaž v skoku do výšku s názvom „Vianočná latka“. Výbornú atmosféru pre súťažiacich vytvorili všetci žiaci našej školy. Viktória Orolínová z III. A triedy vytvorila s výkonom 145 cm nový školský rekord v kategórii žiačok a stala sa víťazkou súťaže. Medzi žiakmi sa najlepším výkonom podarilo získať 1. miesto Jánovi Bártovi z III.C triedy.

  Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim žiakom za predvedené výkony.

  Výsledky žiačky:

  1.miesto Viktória Orolínová III. A

 • Dňa 05.12.2017 sa zúčastnili naše žiačky okresného kola v stolnom tenise kde získali 3. miesto.

  Martina Bednárová IV.A, Ružena Žikavská II.B , Sabína Korcová V.A

 • Dňa 13.11.2017 sa vianočných trhov v Budapešti zúčastnili aj žiaci III.B, IV.A a V.B triedy. Predvianočne naladení sme sa odviezli do Budapešti, kde sme si urobili zastávku v obchodnom centre Campona, ktorého súčasťou je aj Tropicarium Oceanarium. Na chvíľu sme sa stali súčasťou podmorského sveta, života v hlbočine a dažďového pralesa. Ponad hlavy nám voľne preletovali exotické vtáky, ryby rôznych veľkostí hrali všakovakými farbami. Poniektorí nevynechali ani príležitosť pohladkať raje v nádrži. V najväčšom morskom akváriu v Strednej Európe sme sa vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov ocitli zoči-voči žralokom. Z tropickej klímy sme sa presunuli do centra Budapešti, na Vőrősmartyho námestie. Už z diaľky bolo cítiť vôňu tradičných vianočných dobrôt. Príjemne unavení, ale plní zážitkov sme si ešte vychutnali pohľad na nočnú Budapešť – budovu Parlamentu, Reťazový most, Kráľovský palác, Budínsky hrad a mnoho ďalších dominánt.

 • Dňa 29. 11.2017 sa na Strednej priemyselnej škole v Leviciach konalo krajské kolo súťaže grafik , na ktoré zo školského kola postúpili Filip Šurda , Jana Minárová zo IV.A a Samuel Bielik z II.B. Súťažiaci mali za úlohu vytvoriť brožúrku, plagát a mobilnú aplikáciu.V celkovom hodnotení skončil Filip Šurda na 5. mieste, Jana Minárová na 11. mieste a Samuel Bielik na 15. mieste .

 • Dňa 05. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo šesť žiačok prvého a druhého ročníka, zaradených do kategórie B.

  Písomná časť pozostávala z didaktického testu s rozličnými typmi úloh a tvorby čo najoriginálnejšieho vlastného textu.

  Ústna časť bola tvorená prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému.

  Poradie a výsledky školského kola:

  1. miesto – Monika Varholíková, I. A trieda

 • Dňa 05. 12. 2017 si žiaci našej školy preverili vedomosti v školskom kole Olympiády ľudských práv, ktorá prispieva k ľudsko-právnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu a celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže.

  Vedomostný test riešilo 11 žiakov ročníkov I. až III. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci:

  1. miesto – Kristína Hučková, III. A

  2. miesto – Nina Zbonková, II. A

  2. miesto – Barbora Šegedová, III. C

  3. miesto – Michaela Kmeťová, II. B

 • Dňa 06. 12. 2017 do našej školy tradične zavítal Mikuláš. Navštívil každú triedu, rozdal sladkosti a nevynechal ani návštevu detí v MŠ Štúrova, ktoré sa veľmi potešili.

Novinky

Fotogaléria