Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pacherová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Irena Minárová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Szoboňová
Učebňa I.A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Jesenská
Učebňa I.B
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Balko
Učebňa II.A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Trubinská
Učebňa II.B
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Füleová
Učebňa III.A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Letková
Učebňa III.B
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Klimek
Učebňa III.C
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Stoilová
Učebňa IV.A
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kadlecová
Učebňa IV.B

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Fotogaléria