Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Eva Horná Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Ľudmila Kelemenová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Krúžok účtovníctva
 
 
Mgr. Ľubomír Balko Rozvrh
Triedny učiteľ: III. A
Vedie krúžok: Športové hry
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok 1
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok 2
 
 
Ing. Mária Blahová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Füleová Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Nemčina ľahko a rýchlo
 
 
JUDr. Ružena Gräffová Učiteľka
 
 
PaedDr. Vlasta Horičková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Jesenská Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: Mladý účtovník
 
 
Mgr. Alena Kadlecová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Petra Kičková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina pre všetkých
 
 
Mgr. Marián Klimek Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. C
 
 
Mgr. Ľubomíra Klučiarová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ladislav Lenčéš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zdenka Letková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
Vedie krúžok: Priatelia ruského jazyka
 
 
Ing. Mária Lydiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Irena Minárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Jana Pacherová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 
 
Ing. Jana Palajová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Pavol Petrovič Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alena Stoilová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
Vedie krúžok: Nácvik testovacích techník
 
 
Mgr. Anna Szoboňová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Krúžok turistický
 
 
Ing. Milan Šumný Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Martina Trubinská Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
Vedie krúžok: Krúžok ekonomiky

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Fotogaléria