Navigácia

Rada školy

Rada školy pri OA Zlaté Moravce

Voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach sa uskutočnili 26.a 27.októbra  2015.

Rada školy pri Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach v školskom roku 2015/2016

 

A. Zvolení zástupcovia rodičov:

1. Mgr. Angelika Hrúziková

2. Ing. Tatiana Bednárová

3. Erika Kováčová

 

B. Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

1. Mgr. Mária Füleová – predsedníčka RŠ

2. Ing. Irena Minárová

 

C. Zvolení zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

1.Ing. Mária Čulíková

 

D. Zvolený zástupca žiakov:

1. Katrin Meňhartová

 

E. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja:

1. Mgr. Marián Kéry

2. Mgr. Peter Štepiansky

3. Ing. Soňa Supeková

4. MVDr. Marta Balážová

 

Kontakt na členov Rady školy pri Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach:

1. Mgr. Mária Füleová – 037/6422676

2. Ing. Mária Čulíková – 037//6421904

3. emailová adresa: oa.zmoravce@gmail.com

Novinky

Fotogaléria