Navigácia

Zmena rozvrhu

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

Zmena rozvrhu hodín na deň:22 .09.2017

Trieda/hodina

 

1

7:50 – 8:35

2

8:40 – 9:25

3

9:35 – 10:20

4

10:30 -11:15

5

11:25 – 12:10

6

12:30 – 13:15

7

13:20 – 14:05

I.A

 

 

 

 

 

 

 

I.B

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

II.B

 

 

TVZ

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

SJL

 

 

TSV

 

 

III. B

 

 

 

 

 

 

 

III.C

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

 

API

 

 

 

IV.C

 

 

 

 

 

 

 

V.A

 

 

 

 

 

 

 

V.B

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Novinky

Fotogaléria