Navigácia

Zmena rozvrhu

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

Zmena rozvrhu hodín na deň: 22.06.2018

Trieda/hodina

 

1

7.50 – 8.35

2

8.40 – 9.25

3

9.35 – 10.20

4

10.30 -11.15

5

11.25 – 12.10

6

12.30 – 13.15

7

13.20 – 14.05

I.A

 

Exkurzia

 

 

 

 

 

 

I.B

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

II.B

 

ANJ 1

 

TVZ

 

 

 

 

 

III.A

 

 

 

TSV

 

HOG

 

ANJ 1

 

TSV

 

III. B

 

 

 

 

RUJ 2

-

 

 

III.C

 

 

 

 

PEJ

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

TSV

 

 

 

IV.B

 

CFP

 

 

 

 

TSV

 

 

IV.C

 

 

 

 

 

 

 

V.A

 

 

 

 

 

 

 

V.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Novinky

Fotogaléria