Navigácia

Zmena rozvrhu

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

ZMENA ROZVRHU HODÍN:      19. októbra 2018 

 

Trieda/hodina

 

1

7.50 – 8.35

2

8.40 – 9.25

3

9.35 – 10.20

4

10.30 -11.15

5

11.25 – 12.10

6

12.30 – 13.15

7

13.20 – 14.05

I.A

 

SJL

 

ANJ

 ING. Palajová

 

 

DEJ

 

 

 

 

 

I.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

II.B

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A

 

ANJ1

 

 

HOG

 

 

 

 

 

III. B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

UCT

 

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

 

SJL

 

 

API

 

 

IV.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.A

 

ADK

 

BAK

 

 

 

MAT

 

UCT

 

 

V.B

 

 

 

 

 

 

BAK

 

 

 

  

 

   

Novinky

Fotogaléria