Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Jana Danková
 
 
Ing. Eva Horná Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Ľudmila Kelemenová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: cvičenia z PEJ pre začínajúcich
 
 
Mgr. Ľubomír Balko Rozvrh
Triedny učiteľ: II. A
Vedie krúžok: krúžok športové hry
Vedie krúžok: volejbalový krúžok 1
Vedie krúžok: volejbalový krúžok 2
 
 
Ing. Mária Blahová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Füleová Triedna učiteľka: III. A
 
 
JUDr. Ružena Gräffová Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Jesenská Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Alena Kadlecová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Petra Kičková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián Klimek Rozvrh
Triedny učiteľ: III. C
 
 
Mgr. Ľubomíra Klučiarová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Juraj Krajči Učiteľ
 
 
Mgr. Ladislav Lenčéš Učiteľ
 
 
Mgr. Zdenka Letková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
Vedie krúžok: priateľov ruského jazyka
 
 
Ing. Mária Lydiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Malá Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: britské a americké reálie
 
 
Ing. Irena Minárová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Jana Pacherová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
Vedie krúžok: rozvoj čitateľskej gramotnosti
 
 
PaedDr. Pavol Petrovič Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: biblický krúžok
 
 
PhDr. Eva Sládeková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Stoilová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: nácvik testovacích techník (ANJ)
 
 
Mgr. Anna Szoboňová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Ing. Milan Šumný Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Martina Trubinská Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: finančná gramotnosť v ekonomike

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Fotogaléria