Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
biblický krúžok PaedDr. Petrovč
britské a americké reálie Mgr. Malá Martina
cvičenia z PEJ pre začínajúcich Ing.Kelemenová
finančná gramotnosť v ekonomike Ing. Trubinská Martina
krúžok športové hry Mgr. Balko
matematika trochu inak PaedDr. Šabíková
nácvik testovacích techník (ANJ) Mgr. Stoilová
priateľov ruského jazyka Mgr. Letková
rozvoj čitateľskej gramotnosti Mgr. Pachrerová
volejbalový krúžok 1 Mgr. Balko
volejbalový krúžok 2 Mgr. Balko

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Fotogaléria