Navigácia

Zoznam tried

Názov
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Balko
Učebňa II.A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Trubinská
Učebňa II.B
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Füleová
Učebňa III.A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Letková
Učebňa III.B
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Klimek
Učebňa III.C
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Stoilová
Učebňa IV.A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kadlecová
Učebňa IV.B
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Irena Minárová
Učebňa IV.C
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pacherová
Učebňa V.A
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Henrieta Šabíková
Učebňa V.B
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Szoboňová
Učebňa I.A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Jesenská
Učebňa I.B

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Fotogaléria