Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Balko
Učebňa I.A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Trubinská
Učebňa I.B
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Füleová
Učebňa II.A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Letková
Učebňa II.B
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Klimek
Učebňa II.C
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Stoilová
Učebňa III.A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kadlecová
Učebňa III.B
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Irena Minárová
Učebňa III.C
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pacherová
Učebňa IV.A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Henrieta Šabíková
Učebňa IV.B
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Szoboňová
Učebňa IV.C

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2017

Novinky

Fotogaléria