Navigácia

Kontakt

Meno školy: Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Email školy: oa.zmoravce@gmail.com
Telefón: email školy: oa.zmoravce@gmail.com
riaditeľka: 0905854698
sekretariát: tel a fax: 037/6421904
zástupkyňa: 037/7736863
vedúca školskej jedálne: 037/6422676
hospodárka školy: 037/6422471
Adresa školy: Bernolákova 26
953 20 Zlaté Moravce

Novinky

Fotogaléria